2 ÅRIGT PROJEKT FOR ET TRYGGERE NØRREBRO

Undersøgelsen af københavnske skolebørn, der har været udsat for vold i hjemmet, viser nogle skræmmende tal. 19 % af børnene i undersøgelsen har selv været udsat for vold. Dette har fået sund- hedsplejen på Nørrebro til at sætte fokus på forebyggelse af...

Læs hele artiklen

vold mod børn. Projektet ”Tryghed i familien” kører i de kommende to år under mottoet: BØRN SKAL KUNNE LEGE, VÆRE SUNDE OG SEJE – SIGER NØRREBROS SUNDHEDSPLEJE.

Det betyder, at sundhedsplejen vil have mere fokus på, hvordan vi kommer i dialog med småbørns forældre om emnerne opdragelse, omsorg og dialogen i familien. Sundhedsplejen kommer på hjemme- besøg hos stort set alle familier, der får børn. På skolerne vil sund- hedsplejerskerne ligeledes have fokus på forebyggelse af vold. Det sker dels i de sundhedssamtaler som sundhedsplejersken har med det enkelte barn, ved sundhedsundervisning i klasserne og i særdeleshed i dialogen med barnets forældre og klasselærer.

Sundhedsplejen har en konsulentfunktion overfor alle daginstitutioner, og her tilbyder vi at samarbejde med hele personalegrupper om at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn, herunder at støtte per- sonalet til at have klare aftaler omkring hvornår og hvordan skrider man ind overfor en formodet mistanke om vold i en familie.

I Sundhedshuset har vi mange års erfaringer med at lave gruppeaktivi- teter for nybagte mødre, nu også forældregrupper, hvor fokus netop er familiedannelse, parforholdet, hvad er en god forælder?, hvordan er man selv blevet opdraget? m.m.
Aktiviteterne i Sundhedshuset henvender sig til alle børnefamilier på Nørrebro, kig ind på vores hjemmeside og læs mere om vores tilbud www.sundhedshuset2200.kk.dk.

I Sundhedshuset gør vi meget ud af at møde mennesker, der hvor de er og tage udgangspunkt i de problem- stillinger, der er aktuelle for den enkelte.

Minimér artiklen

 

TRYGHED PÅ NØRREBRO

Der oprettes to hotspots - et på Indre og et på Ydre Nørrebro i København.
Hotspot er et geografisk område, hvor man intensiverer og koordinere indsatsen fra kommune, politi, boligorganisationer, borgere og selvejede institutioner.
Der fokuseres på tre indsatsområder: Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats, børn og unge med uroskabende adfærd, samt inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet.
Der er opstillet 13 konkrete mål inden for de tre indsatsområder.
Projektet er så småt startet og vil løbe i fire år. Målet er, at effekten vil være vedvarende.
Læs mere om HOTSPOT

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP HER OG NU?

  • DEN SOCIALE DØGNVAGT

 

 

 

  • KØBENHAVNS POLITI – RING 114
  • STATION BELLAHØJ – RING 33 14 14 48
  (Nærmeste politistation)

 

Vores ansvar - Nej til vold mod børn

Ny kampagne sætter fokus på vold mod børn.
Undersøgelser viser, at ca. hvert 5. barn i en 8. klasse har været udsat for vold i dag.
"Vores ansvar - Nej til vold mod børn" er en landsdækkende oplysningskampagne, som sætter fokus på, at vold mod børn er farligt. Bag kampagnen står Servicestyrelsen, Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og UNICEF Danmark.
Læs mere på servicestyrelsens hjemmeside
Læs mere på vores facebook side